Utlendingsdirektoratets søknadsportal

  • Viktig informasjon om situasjonen med koronavirus

    Alle timeavtaler hos politiet og SUA i Norge er avlyst fram til minst 15. april, se www.politiet.no for oppdatert informasjon.

    Det er nå ikke mulig å søke om besøksvisum fra utlandet. For oppdatert informasjon om å søke om oppholdstillatelse fra utlandet, se www.norway.no og søknadssenterets nettsider, husk at situasjonen kan endre seg raskt.

    For informasjon fra UDI, se www.udi.no/korona