Utlendingsdirektoratets søknadsportal

  • Viktig informasjon om situasjonen med koronavirus

    Politiet og SUA har et begrenset tilbud. Hvis saken din haster er det mulig å bestille time nå. Hvis saken din ikke haster må du vente med å bestille time. Hvis du har fått e-post fra politiet om at timen din er kansellert, kan du ikke møte til denne timen, selv om du fortsatt kan se timen din her i portalen. Pass på å sjekke eposten din, inkludert søppelpost-mappen din.

    Det er bare enkelte kategorier av søkere som kan søke om besøksvisum nå. For oppdatert informasjon om å søke om oppholdstillatelse fra utlandet, se www.norway.no og søknadssenterets nettsider, husk at situasjonen kan endre seg raskt.

    For informasjon fra UDI, se www.udi.no/korona